اطلاعات تماس کسب و کار
1142072340
aliraziani1397@gmail.com
مازندران
قائم شهر
4763869537
بخش مرکزی ، شهر قائم شهر، مهمانسرا ، خیابان خیابان یاس 37 [مهمانسرا] ، خیابان پیام آوران ، پلاک 0 ، ساختمان باران ، طبقه اول - قایمشهر - خ کارگر - خ مهمانسرا - پیام